Giải Khát Nhà "Bảy"
Cà Phê Việt Nam

Giải Khát Nhà "Bảy"

Combo 2 Trà Sữa Size L (tùy chọn) -T5

Combo 2 Trà Sữa Size L (tùy chọn) -T5

37,500 ₫
50,000 ₫
-25%
Combo 2 Trà Sữa Thái Size L

Combo 2 Trà Sữa Thái Size L

42,000 ₫
54,000 ₫
-23%
Combo Trà Sữa Thái và Trà Sữa Oolong Size L

Combo Trà Sữa Thái và Trà Sữa Oolong Size L

40,000 ₫
52,000 ₫
-24%
Trà Cúc Mật Ong Yuzu sz L

Trà Cúc Mật Ong Yuzu sz L

20,000 ₫
Trà Sữa Thái Sen Trân Châu Trắng Size M

Trà Sữa Thái Sen Trân Châu Trắng Size M

22,000 ₫
Trà Sữa Oolong Rang sz M

Trà Sữa Oolong Rang sz M

20,000 ₫
Hồng Trà Sữa sz M

Hồng Trà Sữa sz M

20,000 ₫
Trà Tắc sz XL

Trà Tắc sz XL

20,000 ₫
Hồng Trà Sữa sz XL

Hồng Trà Sữa sz XL

30,000 ₫
Trà Sữa Oolong Rang sz XL

Trà Sữa Oolong Rang sz XL

30,000 ₫
Trà Tắc sz L

Trà Tắc sz L

15,000 ₫
Hồng Trà Sữa Kem Muối sz L

Hồng Trà Sữa Kem Muối sz L

29,000 ₫
Trà Sữa Oolong Rang Kem Muối Sz L

Trà Sữa Oolong Rang Kem Muối Sz L

29,000 ₫
Hồng Trà Sữa sz L

Hồng Trà Sữa sz L

25,000 ₫
Trà Sữa Oolong Rang sz L

Trà Sữa Oolong Rang sz L

25,000 ₫
Trà Vải 7-Eleven

Trà Vải 7-Eleven

25,000 ₫
Sâm Bí Đao sz L

Sâm Bí Đao sz L

15,000 ₫
Sâm Bí Đao sz XL

Sâm Bí Đao sz XL

20,000 ₫
Sữa Đậu Nành sz L

Sữa Đậu Nành sz L

13,000 ₫
Sữa Đậu Nành sz XL

Sữa Đậu Nành sz XL

18,000 ₫
Trà Hibiscus Đào sz L

Trà Hibiscus Đào sz L

22,000 ₫
Túi Quai Vải 7-Eleven

Túi Quai Vải 7-Eleven

21,000 ₫
[Add-on] Tắc Tươi

[Add-on] Tắc Tươi

1,000 ₫
[Add-on] Trân Châu Phô Mai

[Add-on] Trân Châu Phô Mai

5,000 ₫
[Add-on] Trân Châu Caramel

[Add-on] Trân Châu Caramel

5,000 ₫
[Add-on] Trân Châu Trắng

[Add-on] Trân Châu Trắng

5,000 ₫
[Add-on] Trân Châu Mật Ong

[Add-on] Trân Châu Mật Ong

5,000 ₫
[Add-on] Thạch Sương Sáo

[Add-on] Thạch Sương Sáo

5,000 ₫
[Add-on] Đào Lát

[Add-on] Đào Lát

9,000 ₫
[Add-on] Nhãn Tươi

[Add-on] Nhãn Tươi

9,000 ₫
[Add-on] Vải Tươi

[Add-on] Vải Tươi

9,000 ₫
[Add-on] Kem Muối

[Add-on] Kem Muối

9,000 ₫
Trà Sữa Thái Sen Trân Châu Trắng Size L

Trà Sữa Thái Sen Trân Châu Trắng Size L

27,000 ₫

Cà Phê Việt Nam

Cafe Americano Đá Size M

Cafe Americano Đá Size M

20,000 ₫
Cafe Kem Muối 7-Eleven

Cafe Kem Muối 7-Eleven

20,000 ₫
Cà Phê Sữa Tươi Đường Đen 7-Eleven

Cà Phê Sữa Tươi Đường Đen 7-Eleven

27,000 ₫
Cà Phê Sữa Tươi Fresh Milk

Cà Phê Sữa Tươi Fresh Milk

25,000 ₫
Cà Phê Sữa Đá sz M Cafe Coffee

Cà Phê Sữa Đá sz M Cafe Coffee

20,000 ₫
Cà Phê Sữa Đá sz S Cafe Coffee

Cà Phê Sữa Đá sz S Cafe Coffee

15,000 ₫
Cà Phê Đen Đá sz S Cafe Coffee

Cà Phê Đen Đá sz S Cafe Coffee

15,000 ₫
Cà Phê Đen Đá sz M Cafe Coffee

Cà Phê Đen Đá sz M Cafe Coffee

20,000 ₫
[Add-on] Cà Phê Thêm

[Add-on] Cà Phê Thêm

5,000 ₫
[Add-on] Trân Châu Caramel

[Add-on] Trân Châu Caramel

5,000 ₫