Ưu đãi đến từ Pepsi
Nước
Trà uống liền
Nước ngọt
Đồ uống tăng lực
Nước trái cây
Cà phê uống liền
Đồ uống bổ sung

Ưu đãi đến từ Pepsi

Combo 3 Nước Aquafina 500ml -T5 Pepsi

Combo 3 Nước Aquafina 500ml -T5 Pepsi

14,000 ₫
21,000 ₫
-34%
Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Trà Tea+ Olong KD 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Olong KD 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Lipton Trà Đen 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Lipton Trà Đen 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 2 Trà Tea+ Oolong chai 1L -T5 Pepsi

Combo 2 Trà Tea+ Oolong chai 1L -T5 Pepsi

36,000 ₫
48,000 ₫
-25%
Combo 2 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -T5 Pepsi

Combo 2 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -T5 Pepsi

36,000 ₫
48,000 ₫
-25%
Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Combo 2 7Up 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 7Up 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Combo 2 Mirinda Xá Xị 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Mirinda Xá Xị 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

30,000 ₫
40,000 ₫
-25%
Combo 2 Mirinda Cam 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Mirinda Cam 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Combo 2 Revive 500ml Chai Tặng 1Revive Chanh MuốI 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Revive 500ml Chai Tặng 1Revive Chanh MuốI 390ml -T5 Pepsi

29,000 ₫
43,000 ₫
-33%
Combo 2 Sting Dâu 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

Combo 2 Sting Dâu 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

28,000 ₫
42,000 ₫
-34%
Combo 2 Sting Nhân Sâm 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

Combo 2 Sting Nhân Sâm 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

28,000 ₫
42,000 ₫
-34%
Combo 3 7Up Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 7Up Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 7Up Soda Chanh Lon 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 7Up Soda Chanh Lon 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Pepsi Black Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Black Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%

Nước

Combo 3 Nước Aquafina 500ml -T5 Pepsi

Combo 3 Nước Aquafina 500ml -T5 Pepsi

14,000 ₫
21,000 ₫
-34%
Thùng 4 Nước Aquafina 5L -pepsi

Thùng 4 Nước Aquafina 5L -pepsi

140,000 ₫
148,000 ₫
-6%
Thùng 12 Nước Aquafina 1.5L -pepsi

Thùng 12 Nước Aquafina 1.5L -pepsi

156,000 ₫
168,000 ₫
-8%
Thùng 24 Nước Aquafina 500ml -pepsi

Thùng 24 Nước Aquafina 500ml -pepsi

138,000 ₫
161,000 ₫
-15%
Lốc 6 Nước Aquafina 1.5L -pepsi

Lốc 6 Nước Aquafina 1.5L -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 Nước Aquafina 500ml -pepsi

Lốc 6 Nước Aquafina 500ml -pepsi

36,000 ₫
42,000 ₫
-15%
Nước Aquafina 5L -pepsi

Nước Aquafina 5L -pepsi

35,000 ₫
37,000 ₫
-6%
Nước Aquafina 1.5L -pepsi

Nước Aquafina 1.5L -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Nước Aquafina 500ml -pepsi

Nước Aquafina 500ml -pepsi

6,000 ₫
7,000 ₫
-15%
Nước đá viên bao 2kg Ice Bag Bao đá Túi Đá Bịch Đá

Nước đá viên bao 2kg Ice Bag Bao đá Túi Đá Bịch Đá

10,000 ₫
Ly Đá Ice

Ly Đá Ice

3,000 ₫

Trà uống liền

Combo 2 Trà Tea+ Oolong chai 1L -T5 Pepsi

Combo 2 Trà Tea+ Oolong chai 1L -T5 Pepsi

36,000 ₫
48,000 ₫
-25%
Combo 2 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -T5 Pepsi

Combo 2 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -T5 Pepsi

36,000 ₫
48,000 ₫
-25%
Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Trà Tea+ Olong KD 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Trà Tea+ Olong KD 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Combo 3 Lipton Trà Đen 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

Combo 3 Lipton Trà Đen 450ml Tặng 1 Ly Sứ Tea+ Olong -T5 Pepsi

39,000 ₫
40,000 ₫
-3%
Lốc 6 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

Lốc 6 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Lốc 6 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

132,000 ₫
144,000 ₫
-9%
Lốc 6 Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

Lốc 6 Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Lốc 6 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

132,000 ₫
144,000 ₫
-9%
Thùng 24 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Thùng 24 Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

Thùng 24 Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsI

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Thùng 24 Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 12 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Thùng 12 Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

264,000 ₫
300,000 ₫
-12%
Thùng 12 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Thùng 12 Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

264,000 ₫
300,000 ₫
-12%
Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

Lipton Trà Đen 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsi

Trà Tea+ Olong KD 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

Trà Tea+ Oolong 450ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

Trà Tea+ Oolong Lemon 450 -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

Trà Tea+ Oolong chai 1L -pepsi

22,000 ₫
24,000 ₫
-9%
Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

Trà Tea Oolong Vị Chanh 1L -pepsi

22,000 ₫
24,000 ₫
-9%

Nước ngọt

Combo 3 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 Pepsi Black Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 Pepsi Black Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 7Up Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 7Up Lon Cao 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 3 7Up Soda Chanh Lon 320ml -T5 Pepsi

Combo 3 7Up Soda Chanh Lon 320ml -T5 Pepsi

26,000 ₫
39,000 ₫
-34%
Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Pepsi Cola Chai 390ml Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Combo 2 Mirinda Xá Xị 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Mirinda Xá Xị 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

30,000 ₫
40,000 ₫
-25%
Combo 2 Mirinda Cam 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Mirinda Cam 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Combo 2 7Up 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 7Up 390ml Chai Tặng 1 Pepsi Cola Chai 390ml -T5 Pepsi

20,000 ₫
30,000 ₫
-34%
Thùng 24 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

Thùng 24 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Thùng 24 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

184,000 ₫
221,000 ₫
-17%
Lốc 6 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

Lốc 6 7Up Lon Cao 320ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Chai 600ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Chai 600ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Lốc 6 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 7Up 390ml Chai -pepsi

Lốc 6 7Up 390ml Chai -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Lốc 6 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Lốc 6 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

Aquafina Soda Lon 320ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
7Up Lon Cao 320ml -pepsi

7Up Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

7Up Soda Chanh Lon 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Cola Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Lime Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

Pepsi Black Lon Cao 320ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Chai 600ml -pepsi

Pepsi Chai 600ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
7Up 390ml Chai -pepsi

7Up 390ml Chai -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsi

Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
7Up 1.5L Chai -pepsi

7Up 1.5L Chai -pepsi

24,000 ₫
27,000 ₫
-12%
Lốc 6 Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsI

Lốc 6 Nước Pepsi Chanh Chai 1.5L -pepsI

144,000 ₫
162,000 ₫
-12%
Lốc 6 Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

Lốc 6 Pepsi Cola Chai 1.5L -pepsi

144,000 ₫
162,000 ₫
-12%
Thùng 24 7Up 390ml Chai -pepsi

Thùng 24 7Up 390ml Chai -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

Thùng 24 Mirinda Xá Xị 390ml Chai -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Cola Chai 390ml -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Chai 390ml -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

Thùng 24 Pepsi Black Lime Chai 390 -pepsi

207,000 ₫
230,000 ₫
-10%
Thùng 24 Pepsi Chai 600ml -pepsi

Thùng 24 Pepsi Chai 600ml -pepsi

253,000 ₫
276,000 ₫
-9%

Đồ uống tăng lực

Combo 2 Sting Dâu 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

Combo 2 Sting Dâu 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

28,000 ₫
42,000 ₫
-34%
Combo 2 Sting Nhân Sâm 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

Combo 2 Sting Nhân Sâm 330ml Chai Tặng 1 Nước TL Rockstar Lon 250ml -T5 Pepsi

28,000 ₫
42,000 ₫
-34%
Lốc 6 Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

Lốc 6 Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

Lốc 6 Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsI

Lốc 6 Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsI

72,000 ₫
84,000 ₫
-15%
Lốc 6 Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

Lốc 6 Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsi

Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsi

12,000 ₫
14,000 ₫
-15%
Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Thùng 24 Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsi

Thùng 24 Sting Nhân Sâm 330ml Chai -pepsi

253,000 ₫
299,000 ₫
-16%
Thùng 24 Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 Sting Nhân Sâm Lon 320ml -pepsi

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Thùng 24 Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

Thùng 24 Nước TL Rockstar Lon 250ml -pepsi

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Thùng 24 Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

Thùng 24 Sting Dâu 330ml Chai -pepsi

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Thùng 24 Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

Thùng 24 Sting Dâu Lon 320ml -pepsi

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%

Nước trái cây

Lốc 6 Twister Cam Chai 450ml -pepsi

Lốc 6 Twister Cam Chai 450ml -pepsi

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 Nước GM Dâu 450ml -pepsi

Lốc 6 Nước GM Dâu 450ml -pepsi

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Twister Cam Chai 450ml -pepsi

Twister Cam Chai 450ml -pepsi

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Twister Cam Chai 1L -pepsi

Twister Cam Chai 1L -pepsi

27,000 ₫
29,000 ₫
-7%
Nước GM Dâu 450ml -pepsi

Nước GM Dâu 450ml -pepsi

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Thùng 12 Twister Cam Chai 1L -pepsi

Thùng 12 Twister Cam Chai 1L -pepsi

324,000 ₫
348,000 ₫
-7%
Thùng 24 Twister Cam Chai 450ml -pepsi

Thùng 24 Twister Cam Chai 450ml -pepsi

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Thùng 24 Nước GM Dâu 450ml -pepsi

Thùng 24 Nước GM Dâu 450ml -pepsi

253,000 ₫
276,000 ₫
-9%

Cà phê uống liền

Lốc 6 Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

Lốc 6 Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

84,000 ₫
90,000 ₫
-7%
Thùng 24 Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

Thùng 24 Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

322,000 ₫
345,000 ₫
-7%
Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

Cà Phê Sữa Boss 180ml -pepsi

14,000 ₫
15,000 ₫
-7%

Đồ uống bổ sung

Combo 2 Revive 500ml Chai Tặng 1Revive Chanh MuốI 390ml -T5 Pepsi

Combo 2 Revive 500ml Chai Tặng 1Revive Chanh MuốI 390ml -T5 Pepsi

29,000 ₫
43,000 ₫
-33%
Revive Zero Chai 500ml

Revive Zero Chai 500ml

14,000 ₫
15,000 ₫
-7%
Lốc 6 Revive 500ml Chai -pepsi

Lốc 6 Revive 500ml Chai -pepsi

84,000 ₫
90,000 ₫
-7%
Thùng 24 Revive Zero Chai 500ml

Thùng 24 Revive Zero Chai 500ml

317,000 ₫
327,000 ₫
-4%
Lốc 6 Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

Lốc 6 Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Thùng 24 Revive 500ml Chai -pepsi

Thùng 24 Revive 500ml Chai -pepsi

322,000 ₫
345,000 ₫
-7%
Thùng 24 Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

Thùng 24 Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Revive 500ml Chai -pepsi

Revive 500ml Chai -pepsi

14,000 ₫
15,000 ₫
-7%
Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

Revive Chanh MuốI 390ml -pepsi

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%