Trái Cây

Rau Tươi

Trái Cây

Combo 2 Chuối Bolaven -T7

Combo 2 Chuối Bolaven -T7

9,000 ₫
18,000 ₫
-50%
Nước Dừa tiện lợi CDK size L coconut

Nước Dừa tiện lợi CDK size L coconut

25,000 ₫
Nước Dừa Xiêm Tiện Lợi TrueCoCo coconut

Nước Dừa Xiêm Tiện Lợi TrueCoCo coconut

25,000 ₫
Nước Dừa Dứa Tiện Lợi TrueCoCo coconut

Nước Dừa Dứa Tiện Lợi TrueCoCo coconut

35,000 ₫
Dừa Tươi Túi 3 trái CDK

Dừa Tươi Túi 3 trái CDK

59,000 ₫
Nho Xanh Không Hạt Mỹ H&H 500g

Nho Xanh Không Hạt Mỹ H&H 500g

211,000 ₫
Nho Đen Không Hạt Chile TĐT 500G

Nho Đen Không Hạt Chile TĐT 500G

135,000 ₫
Kiwi Vàng New Hộp 2 Trái

Kiwi Vàng New Hộp 2 Trái

100,000 ₫
Cherry Mỹ H&H 250g

Cherry Mỹ H&H 250g

187,000 ₫
Cherry Mỹ Tony 200g

Cherry Mỹ Tony 200g

180,000 ₫
Quýt Úc H&H Hộp 500g

Quýt Úc H&H Hộp 500g

92,000 ₫
Bưởi Da Xanh Tách Múi 7-Select 230g

Bưởi Da Xanh Tách Múi 7-Select 230g

37,000 ₫
Mít Tươi Cắt Sẵn 7-Select 230g

Mít Tươi Cắt Sẵn 7-Select 230g

29,000 ₫
Xoài Tươi Cắt Sẵn 7-Select 230g

Xoài Tươi Cắt Sẵn 7-Select 230g

22,000 ₫
Đu Đủ Cắt Sẵn 7-Select 230g

Đu Đủ Cắt Sẵn 7-Select 230g

25,000 ₫
Khóm Cắt Sẵn 7-Select 230g

Khóm Cắt Sẵn 7-Select 230g

23,000 ₫
Ổi Ruột Trắng Cắt Sẵn 7-Select 230g

Ổi Ruột Trắng Cắt Sẵn 7-Select 230g

20,000 ₫
Dưa Lưới Sơ Chế TNT 180g

Dưa Lưới Sơ Chế TNT 180g

31,000 ₫
Mận Cắt Sẵn 210g

Mận Cắt Sẵn 210g

20,000 ₫
Trái Cây Bưởi Ổi Xoài 210g

Trái Cây Bưởi Ổi Xoài 210g

31,000 ₫
Trái Cây Mix Ổi Xoài Bưởi TNT 350g

Trái Cây Mix Ổi Xoài Bưởi TNT 350g

43,000 ₫
Bưởi Hồng TNT 210g

Bưởi Hồng TNT 210g

38,000 ₫
Cóc Lắc Mắm Chua Ngọt SCJ 175g

Cóc Lắc Mắm Chua Ngọt SCJ 175g

21,000 ₫
Táo Rockit Newzealand 2T

Táo Rockit Newzealand 2T

67,000 ₫
Ổi Lê Top Meal khay 1kg

Ổi Lê Top Meal khay 1kg

23,000 ₫
Ổi Rubi TopMeal Khay 1kg

Ổi Rubi TopMeal Khay 1kg

32,000 ₫
Chuối Bolaven 1 Trái

Chuối Bolaven 1 Trái

9,000 ₫
Mận Hậu TNT Hộp 500g

Mận Hậu TNT Hộp 500g

55,000 ₫
Táo Phan Rang TNT 350g

Táo Phan Rang TNT 350g

21,000 ₫
Vải Thiều Topmeal 500g

Vải Thiều Topmeal 500g

34,000 ₫
Cam Navel Úc Trái 250g

Cam Navel Úc Trái 250g

47,000 ₫
Xoài Lắc Mắm Chua Ngọt SCJ 180G

Xoài Lắc Mắm Chua Ngọt SCJ 180G

23,000 ₫
Măng Cụt Topmeal 500g

Măng Cụt Topmeal 500g

47,000 ₫
Chôm Chôm Nhãn Topmeal 500g

Chôm Chôm Nhãn Topmeal 500g

33,000 ₫
Nhãn Ido Topmeal 500g

Nhãn Ido Topmeal 500g

32,000 ₫
Mận An Phước Topmeal 500g

Mận An Phước Topmeal 500g

26,000 ₫
Xoài Tứ Quý Topmeal 1kg

Xoài Tứ Quý Topmeal 1kg

50,000 ₫
Xoài Miên Topmeal 1kg

Xoài Miên Topmeal 1kg

50,000 ₫
Táo Juliet Organic Tony Túi 1 kg

Táo Juliet Organic Tony Túi 1 kg

160,000 ₫
Táo Gala Mỹ Apple

Táo Gala Mỹ Apple

20,000 ₫
Me Thái Cay Ngọt Fito 100g

Me Thái Cay Ngọt Fito 100g

39,000 ₫

Rau Tươi