Dầu Ăn , Giấm

Gia Vị

Nước Chấm

Bột Mì

Gia Vị

Nước Chấm