Mì Ăn Liền
Gạo
Pasta/Spaghetti
Bột Mì
Các Loại Đậu

Mì Ăn Liền

Combo 5 Mì Hảo Hảo 75g (tùy chọn) -T5

Combo 5 Mì Hảo Hảo 75g (tùy chọn) -T5

28,000 ₫
30,000 ₫
-7%
Combo 5 Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g -T5

Combo 5 Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g -T5

28,000 ₫
30,000 ₫
-7%
Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N -T5

Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N -T5

29,000 ₫
34,000 ₫
-15%
Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g -T5

Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g -T5

14,000 ₫
19,000 ₫
-27%
Mì DD Omachi Tôm CC Tô 91g -T5

Mì DD Omachi Tôm CC Tô 91g -T5

14,000 ₫
19,000 ₫
-27%
Mì Omachi Spaghetti Tô 105 -T5

Mì Omachi Spaghetti Tô 105 -T5

20,000 ₫
25,000 ₫
-20%
Mì Omachi Xốt Tôm P.Mai Tô -T5

Mì Omachi Xốt Tôm P.Mai Tô -T5

20,000 ₫
25,000 ₫
-20%
Combo 2 Miến Phú Hương Sườn Heo -T5

Combo 2 Miến Phú Hương Sườn Heo -T5

27,000 ₫
30,000 ₫
-10%
Hảo Hảo Tôm 75g Ramen Noodle x 5 gói

Hảo Hảo Tôm 75g Ramen Noodle x 5 gói

28,000 ₫
30,000 ₫
-7%
Mì Trộn Handy Hảo Hảo Tô Instant Noodle

Mì Trộn Handy Hảo Hảo Tô Instant Noodle

19,000 ₫
Mì Ly Mama Tôm Tom Yum 60g Ramen Noodle

Mì Ly Mama Tôm Tom Yum 60g Ramen Noodle

23,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Thùng 30 gói Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

172,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Thế Giới Mì Lẩu Thái

Thùng 30 gói Mì Thế Giới Mì Lẩu Thái

316,000 ₫
Thùng 24 gói Mì Siukay Vị Hải Sản

Thùng 24 gói Mì Siukay Vị Hải Sản

391,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Đệ Nhất Thịt Bằm

Thùng 30 gói Mì Đệ Nhất Thịt Bằm

316,000 ₫
Thùng 40 gói Mì Xào Khô Goreng Đặc Biệt

Thùng 40 gói Mì Xào Khô Goreng Đặc Biệt

307,000 ₫
Cơm Trắng Ottogi 150g

Cơm Trắng Ottogi 150g

31,000 ₫
Tô Nhớ Mì Lẩu Thái Ramen Noodle

Tô Nhớ Mì Lẩu Thái Ramen Noodle

17,000 ₫
Mì Ly Nongshim Shin 68g Ramen Noodle

Mì Ly Nongshim Shin 68g Ramen Noodle

33,000 ₫
Mì Khô Kool Spaghetti Bò Ramen Noodle

Mì Khô Kool Spaghetti Bò Ramen Noodle

20,000 ₫
Mì Ly Modern Lẩu Thái Ramen Noodle

Mì Ly Modern Lẩu Thái Ramen Noodle

11,000 ₫
Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

13,000 ₫
Mì Ly Handy Hảo Hảo Tomyum 67g Ramen Noodle

Mì Ly Handy Hảo Hảo Tomyum 67g Ramen Noodle

13,000 ₫
Mì Ly Cung Đình Tôm Chua Cay 71g Ramen Noodle

Mì Ly Cung Đình Tôm Chua Cay 71g Ramen Noodle

12,000 ₫
Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N

Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N

34,000 ₫
Khay Táo Quân Thịt 85g

Khay Táo Quân Thịt 85g

17,000 ₫
Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

6,000 ₫
Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g

Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g

6,000 ₫
ThếGiới Mì LẩuThái 80g

ThếGiới Mì LẩuThái 80g

11,000 ₫
Mì Bò Hầm Ottogi 120g

Mì Bò Hầm Ottogi 120g

16,000 ₫
Mì Ottogi Tương Đen 135g Ramen Noodle

Mì Ottogi Tương Đen 135g Ramen Noodle

29,000 ₫
Mì Shin Ramyun 120G

Mì Shin Ramyun 120G

31,000 ₫
Mì Siukay Vị Hải Sản

Mì Siukay Vị Hải Sản

17,000 ₫
Mì Khô Gà Cay Phô Mai Samyang Ramen Noodle

Mì Khô Gà Cay Phô Mai Samyang Ramen Noodle

46,000 ₫
Mì Khô Gà Cay Samyang 140g

Mì Khô Gà Cay Samyang 140g

41,000 ₫
Mì Xào Khô Goreng Sườn 80g

Mì Xào Khô Goreng Sườn 80g

8,000 ₫
Mì Đệ Nhất Thịt Bằm Ramen Noodle

Mì Đệ Nhất Thịt Bằm Ramen Noodle

11,000 ₫
Mì Xào KhôGoreng ĐBiệt 85g

Mì Xào KhôGoreng ĐBiệt 85g

8,000 ₫
Mì Xào KhôGoreng C.Nồng79g

Mì Xào KhôGoreng C.Nồng79g

8,000 ₫
Mì Udon SưkiSưki 75g Ramen Noodle

Mì Udon SưkiSưki 75g Ramen Noodle

12,000 ₫
Miến Phú Hương Sườn Heo

Miến Phú Hương Sườn Heo

15,000 ₫
Mì Hảo Hảo Xào CN 75g

Mì Hảo Hảo Xào CN 75g

6,000 ₫
Phở Bò Vifon Gói 65g_N

Phở Bò Vifon Gói 65g_N

12,000 ₫
Mì Hảo Hảo Chay 74g

Mì Hảo Hảo Chay 74g

6,000 ₫
Cháo Thịt Asuzac

Cháo Thịt Asuzac

18,000 ₫
Cháo Tổ Yến Cá Hồi SGF 240

Cháo Tổ Yến Cá Hồi SGF 240

40,000 ₫
Cháo Tổ Yến Hạt Sen SGF240

Cháo Tổ Yến Hạt Sen SGF240

40,000 ₫
Canh RBiển đậu hũ Asuzac4g

Canh RBiển đậu hũ Asuzac4g

6,000 ₫
Mì Omachi Tôm Chua Cay Tô 91g

Mì Omachi Tôm Chua Cay Tô 91g

19,000 ₫
Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g

Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g

19,000 ₫
Mì Raoh Vị Nước Tươg Nhật 97g Ramen

Mì Raoh Vị Nước Tươg Nhật 97g Ramen

16,000 ₫
Mì Hảo Hảo Xào Hải Sản75g

Mì Hảo Hảo Xào Hải Sản75g

7,000 ₫
Mì Jin Không Cay Ly 65g

Mì Jin Không Cay Ly 65g

16,000 ₫
Súp Nui Thịt Bằm Bí Đỏ260g

Súp Nui Thịt Bằm Bí Đỏ260g

32,000 ₫
Viên Canh ISOUP Canh Chua Chay 5G x 1 gói lẻ

Viên Canh ISOUP Canh Chua Chay 5G x 1 gói lẻ

14,000 ₫
Miến Long Triều Cua Vifon Gói 68gr

Miến Long Triều Cua Vifon Gói 68gr

27,000 ₫
Cơm Trắng Ăn Liền Ottogi 210g

Cơm Trắng Ăn Liền Ottogi 210g

42,000 ₫

Gạo

Gạo Thơm Làng Ta 2kg -T5

Gạo Thơm Làng Ta 2kg -T5

60,000 ₫
69,000 ₫
-14%
Gạo Thơm Làng Ta 5kg Rice

Gạo Thơm Làng Ta 5kg Rice

155,000 ₫
Gạo Lức PMT 1 Kg Rice

Gạo Lức PMT 1 Kg Rice

36,000 ₫
Nếp Sáp Meizan 1kg

Nếp Sáp Meizan 1kg

47,000 ₫
Gạo Tấm Thơm PMT 1Kg

Gạo Tấm Thơm PMT 1Kg

29,000 ₫
Gạo Thơm Làng Ta 2kg

Gạo Thơm Làng Ta 2kg

69,000 ₫

Pasta/Spaghetti

Sốt Mì Ý Barilla Bolognese 200g

Sốt Mì Ý Barilla Bolognese 200g

91,000 ₫
Sốt Mì Ý P.Mai Prego 290g

Sốt Mì Ý P.Mai Prego 290g

52,000 ₫
Nui Dài C.Cấp Meizan 400g Macaroni

Nui Dài C.Cấp Meizan 400g Macaroni

36,000 ₫
Nui Xoắn C.Cấp Meizan 300g Macaroni

Nui Xoắn C.Cấp Meizan 300g Macaroni

29,000 ₫
Miến Phú Hương YT

Miến Phú Hương YT

43,000 ₫
Mì Trứng C.Cấp Meizan 250g

Mì Trứng C.Cấp Meizan 250g

24,000 ₫
Bánh Phở Khô Hải Nam 400g

Bánh Phở Khô Hải Nam 400g

40,000 ₫
Bánh Tráng Siêu Mỏng 90g

Bánh Tráng Siêu Mỏng 90g

14,000 ₫
Bánh Tráng 200g Sticky Paper

Bánh Tráng 200g Sticky Paper

20,000 ₫
Mì Spaghetti San Remo 250g

Mì Spaghetti San Remo 250g

29,000 ₫

Bột Mì

Bột Năng Taky 400gr

Bột Năng Taky 400gr

20,000 ₫
Bột Chiên Aji-Quick 150 N

Bột Chiên Aji-Quick 150 N

13,000 ₫
Bột Mì Meizan 500g

Bột Mì Meizan 500g

18,000 ₫

Các Loại Đậu

Đậu Phộng PMT 250g

Đậu Phộng PMT 250g

28,000 ₫
Đậu Xanh Không Vỏ PMT 250g

Đậu Xanh Không Vỏ PMT 250g

20,000 ₫