Mì Ăn Liền

Gạo

Hủ Tiếu, Miến, Phở, Bún Ăn Liền Các Loại

Bột Mì

Các Loại Đậu

Mì Ăn Liền

Mì Siukay Hải Sản Tô 96g và Xúc xích Ponnie Heo 70g -T7

Mì Siukay Hải Sản Tô 96g và Xúc xích Ponnie Heo 70g -T7

27,000 ₫
32,000 ₫
-16%
Mì Tô Shin 114g -T7

Mì Tô Shin 114g -T7

31,000 ₫
40,000 ₫
-23%
Combo 2 Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm -T7

Combo 2 Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm -T7

23,000 ₫
26,000 ₫
-12%
Combo 2 Mì Ly Handy Chay LẩuNấm -T7

Combo 2 Mì Ly Handy Chay LẩuNấm -T7

23,000 ₫
26,000 ₫
-12%
Combo 2 Mì Ly Handy HH Tom Yum 67g -T7

Combo 2 Mì Ly Handy HH Tom Yum 67g -T7

23,000 ₫
26,000 ₫
-12%
Combo 2 Mì Vifon Gà Ly 60g -T7

Combo 2 Mì Vifon Gà Ly 60g -T7

18,000 ₫
22,000 ₫
-19%
Combo 2 Mỳ Vifon Bò ly 60g -T7

Combo 2 Mỳ Vifon Bò ly 60g -T7

18,000 ₫
22,000 ₫
-19%
Combo 2 Mì Koreno Bò Cay Ly 65g -T7

Combo 2 Mì Koreno Bò Cay Ly 65g -T7

25,000 ₫
32,000 ₫
-22%
Combo 2 Mì Ly Kimchi Ramyun 75g -T7

Combo 2 Mì Ly Kimchi Ramyun 75g -T7

51,000 ₫
66,000 ₫
-23%
Combo 2 Mì Ly Nongshim Shin 68g -T7

Combo 2 Mì Ly Nongshim Shin 68g -T7

51,000 ₫
66,000 ₫
-23%
Combo 3 Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g -T7

Combo 3 Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g -T7

38,000 ₫
57,000 ₫
-34%
Combo 3 Mì DD Omachi Tôm CC Tô 91g -T7

Combo 3 Mì DD Omachi Tôm CC Tô 91g -T7

38,000 ₫
57,000 ₫
-34%
Combo 3 Mì Omachi Xốt Tôm P.Mai Tô -T7

Combo 3 Mì Omachi Xốt Tôm P.Mai Tô -T7

50,000 ₫
75,000 ₫
-34%
Combo 3 Mì Omachi Spaghetti Tô 105 -T7

Combo 3 Mì Omachi Spaghetti Tô 105 -T7

50,000 ₫
75,000 ₫
-34%
Combo 3 Mì Khô GC PM Samyang 140 -T7

Combo 3 Mì Khô GC PM Samyang 140 -T7

92,000 ₫
138,000 ₫
-34%
Hủ Tiếu Cá Vifon Tô 120g -T7

Hủ Tiếu Cá Vifon Tô 120g -T7

32,000 ₫
41,000 ₫
-22%
Cháo Cá Vifon Tô 110g -T7

Cháo Cá Vifon Tô 110g -T7

32,000 ₫
41,000 ₫
-22%
Hảo Hảo Tôm 75g Ramen Noodle x 5 gói

Hảo Hảo Tôm 75g Ramen Noodle x 5 gói

28,000 ₫
30,000 ₫
-7%
Mì Trộn Handy Hảo Hảo Tô Instant Noodle

Mì Trộn Handy Hảo Hảo Tô Instant Noodle

19,000 ₫
Mì Ly Mama Tôm Tom Yum 60g Ramen Noodle

Mì Ly Mama Tôm Tom Yum 60g Ramen Noodle

25,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Thùng 30 gói Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

172,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Thế Giới Mì Lẩu Thái

Thùng 30 gói Mì Thế Giới Mì Lẩu Thái

316,000 ₫
Thùng 24 gói Mì Siukay Vị Hải Sản

Thùng 24 gói Mì Siukay Vị Hải Sản

391,000 ₫
Thùng 30 gói Mì Đệ Nhất Thịt Bằm

Thùng 30 gói Mì Đệ Nhất Thịt Bằm

316,000 ₫
Thùng 40 gói Mì Xào Khô Goreng Đặc Biệt

Thùng 40 gói Mì Xào Khô Goreng Đặc Biệt

307,000 ₫
Cơm Trắng Ottogi 150g

Cơm Trắng Ottogi 150g

31,000 ₫
Mì Nongshim Vị Gà Cay Tô 100g

Mì Nongshim Vị Gà Cay Tô 100g

37,000 ₫
Mì Yukgaejang Vị Cay Tô 100g

Mì Yukgaejang Vị Cay Tô 100g

37,000 ₫
Tô Nhớ Mì Lẩu Thái Ramen Noodle

Tô Nhớ Mì Lẩu Thái Ramen Noodle

17,000 ₫
Mì Omachi Tôm Chua Cay Tô 91g

Mì Omachi Tôm Chua Cay Tô 91g

19,000 ₫
Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g

Mì Omachi Bò Hầm Tô 92g

19,000 ₫
Mì Siukay Hải Sản Tô 96g

Mì Siukay Hải Sản Tô 96g

20,000 ₫
Hủ Tiếu Cá Vifon Tô 120g

Hủ Tiếu Cá Vifon Tô 120g

41,000 ₫
Cháo Cá Vifon Tô 110g

Cháo Cá Vifon Tô 110g

40,000 ₫
Cháo Thịt Asuzac

Cháo Thịt Asuzac

18,000 ₫
Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N

Phở Thịt Bò Tô Vifon 120_N

34,000 ₫
Mì Khô Kool Spaghetti Bò Ramen Noodle

Mì Khô Kool Spaghetti Bò Ramen Noodle

20,000 ₫
Mì Ly Nongshim Shin 68g Ramen Noodle

Mì Ly Nongshim Shin 68g Ramen Noodle

33,000 ₫
Mì Ly Modern Lẩu Thái Ramen Noodle

Mì Ly Modern Lẩu Thái Ramen Noodle

11,000 ₫
Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Mì Ly Handy Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

13,000 ₫
Mì Ly Handy Hảo Hảo Tomyum 67g Ramen Noodle

Mì Ly Handy Hảo Hảo Tomyum 67g Ramen Noodle

13,000 ₫
Mì Ly Cung Đình Tôm Chua Cay 71g Ramen Noodle

Mì Ly Cung Đình Tôm Chua Cay 71g Ramen Noodle

12,000 ₫
Mì Jin Không Cay Ly 65g

Mì Jin Không Cay Ly 65g

16,000 ₫
Khay Táo Quân Thịt 85g

Khay Táo Quân Thịt 85g

17,000 ₫
Cơm Trắng Ăn Liền Ottogi 210g

Cơm Trắng Ăn Liền Ottogi 210g

42,000 ₫
Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

Mì Hảo Hảo Tôm Ramen Noodle

6,000 ₫
Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g

Mì Hảo Hảo Lẩu Kim Chi 75g

6,000 ₫
ThếGiới Mì LẩuThái 80g

ThếGiới Mì LẩuThái 80g

11,000 ₫
Mì Bò Hầm Ottogi 120g

Mì Bò Hầm Ottogi 120g

16,000 ₫
Mì Ottogi Tương Đen 135g Ramen Noodle

Mì Ottogi Tương Đen 135g Ramen Noodle

29,000 ₫
Mì Shin Ramyun 120G

Mì Shin Ramyun 120G

31,000 ₫
Mì Siukay Vị Hải Sản

Mì Siukay Vị Hải Sản

17,000 ₫
Mì Khô Gà Cay Phô Mai Samyang Ramen Noodle

Mì Khô Gà Cay Phô Mai Samyang Ramen Noodle

46,000 ₫
Mì Khô Gà Cay Samyang 140g

Mì Khô Gà Cay Samyang 140g

41,000 ₫
Mì Xào Khô Goreng Sườn 80g

Mì Xào Khô Goreng Sườn 80g

8,000 ₫
Mì Đệ Nhất Thịt Bằm Ramen Noodle

Mì Đệ Nhất Thịt Bằm Ramen Noodle

11,000 ₫
Mì Xào KhôGoreng ĐBiệt 85g

Mì Xào KhôGoreng ĐBiệt 85g

8,000 ₫
Mì Xào KhôGoreng C.Nồng79g

Mì Xào KhôGoreng C.Nồng79g

8,000 ₫
Mì Udon SưkiSưki 75g Ramen Noodle

Mì Udon SưkiSưki 75g Ramen Noodle

12,000 ₫
Mì Hảo Hảo Xào CN 75g

Mì Hảo Hảo Xào CN 75g

6,000 ₫
Mì Hảo Hảo Chay 74g

Mì Hảo Hảo Chay 74g

6,000 ₫
Mì Hảo Hảo Xào Hải Sản75g

Mì Hảo Hảo Xào Hải Sản75g

7,000 ₫
Mì Raoh Vị Nước Tươg Nhật 97g Ramen

Mì Raoh Vị Nước Tươg Nhật 97g Ramen

16,000 ₫
Phở Bò Vifon Gói 65g_N

Phở Bò Vifon Gói 65g_N

12,000 ₫
Miến Phú Hương Sườn Heo

Miến Phú Hương Sườn Heo

15,000 ₫
Miến Long Triều Cua Vifon Gói 68gr

Miến Long Triều Cua Vifon Gói 68gr

26,000 ₫
Súp Nui Thịt Bằm Bí Đỏ260g

Súp Nui Thịt Bằm Bí Đỏ260g

32,000 ₫
Cháo Tổ Yến Cá Hồi SGF 240

Cháo Tổ Yến Cá Hồi SGF 240

40,000 ₫
Cháo Tổ Yến Hạt Sen SGF240

Cháo Tổ Yến Hạt Sen SGF240

40,000 ₫
Canh RBiển đậu hũ Asuzac4g

Canh RBiển đậu hũ Asuzac4g

6,000 ₫
Viên Canh ISOUP Canh Chua Chay 5G x 1 gói lẻ

Viên Canh ISOUP Canh Chua Chay 5G x 1 gói lẻ

14,000 ₫
Mì Shin Xào Khô Phô Mai Gói 136g

Mì Shin Xào Khô Phô Mai Gói 136g

37,000 ₫
Viên Canh ISOUP Rau Củ Nấu Nấm 7g

Viên Canh ISOUP Rau Củ Nấu Nấm 7g

14,000 ₫
Viên Canh ISOUP Khoai Mỡ Chay 11g

Viên Canh ISOUP Khoai Mỡ Chay 11g

14,000 ₫
Viên Canh ISOUP Rau Ngót Thịt Bằm 9g

Viên Canh ISOUP Rau Ngót Thịt Bằm 9g

14,000 ₫
Miến Trộn Hàn Quốc Ottogi Gói 70g

Miến Trộn Hàn Quốc Ottogi Gói 70g

22,000 ₫
Cháo Tươi Ottogi Thịt Bò Cà Rốt Gói 220g

Cháo Tươi Ottogi Thịt Bò Cà Rốt Gói 220g

26,000 ₫