Kem

Thực Phẩm Chế Biến Sẵn Đông Lạnh

Thực Phẩm Đông Lạnh Và Đã Sơ Chế

Kem

Kem VNM Trân Châu ĐĐen 400 -T7

Kem VNM Trân Châu ĐĐen 400 -T7

73,000 ₫
83,000 ₫
-13%
Combo 3 Kem Melona Strawberry 80ml -T7

Combo 3 Kem Melona Strawberry 80ml -T7

62,000 ₫
93,000 ₫
-34%
Combo 3 Kem Sorbet Thạch Dâu 7-Eleven 60g -T7

Combo 3 Kem Sorbet Thạch Dâu 7-Eleven 60g -T7

84,000 ₫
126,000 ₫
-34%
Combo 3 Kem Sorbet Trà Tắc 7-Eleven 60g -T7

Combo 3 Kem Sorbet Trà Tắc 7-Eleven 60g -T7

84,000 ₫
126,000 ₫
-34%
Combo 3 Kem Sô Cô La Chip 7- Eleven 60g -T7

Combo 3 Kem Sô Cô La Chip 7- Eleven 60g -T7

84,000 ₫
126,000 ₫
-34%
Combo 3 Kem Celano Dâu Extra 130ml -T7

Combo 3 Kem Celano Dâu Extra 130ml -T7

174,000 ₫
Kem Sorbet Trà Tắc 7-Eleven 60g

Kem Sorbet Trà Tắc 7-Eleven 60g

42,000 ₫
Kem Cà Phê Muối 7-Eleven 60g

Kem Cà Phê Muối 7-Eleven 60g

42,000 ₫
Kem Magnum Chocolate Luxe 70g

Kem Magnum Chocolate Luxe 70g

38,000 ₫
Kem Magnum Classic 62g

Kem Magnum Classic 62g

37,000 ₫
Kem Magnum Hạnh Nhân 64g

Kem Magnum Hạnh Nhân 64g

37,000 ₫
Kem Wall's Cheesy Bar 72g

Kem Wall's Cheesy Bar 72g

37,000 ₫
Kem Gelato Bliss SCL Bạc Hà 80ml

Kem Gelato Bliss SCL Bạc Hà 80ml

72,000 ₫
Kem Milo Hũ 375g Ice Cream

Kem Milo Hũ 375g Ice Cream

120,000 ₫
Kem OREO Hũ 240g Ice Cream

Kem OREO Hũ 240g Ice Cream

120,000 ₫
Kem Kitkat Hũ 375g Ice Cream

Kem Kitkat Hũ 375g Ice Cream

134,000 ₫
Kem Walls Phô Mai Dâu 450g

Kem Walls Phô Mai Dâu 450g

134,000 ₫
Kem Mini Yukimi Daifuku Ice Cream

Kem Mini Yukimi Daifuku Ice Cream

94,000 ₫
Kem Walls ChocoChip 2in1 Ice Cream

Kem Walls ChocoChip 2in1 Ice Cream

81,000 ₫
Kem Vinamilk Trân Châu Đường Đen 400 Ice Cream

Kem Vinamilk Trân Châu Đường Đen 400 Ice Cream

83,000 ₫
Kem Vinamilk Cốm Dừa400ml

Kem Vinamilk Cốm Dừa400ml

71,000 ₫
Kem Melona Melon 80ml Ice Cream

Kem Melona Melon 80ml Ice Cream

31,000 ₫
Kem Bánh Cá 150ml Ice Cream

Kem Bánh Cá 150ml Ice Cream

35,000 ₫
Kem Bánh Cá SôCôLa 150ml

Kem Bánh Cá SôCôLa 150ml

35,000 ₫
Kem Bánh Cá Trà Xanh 150ml

Kem Bánh Cá Trà Xanh 150ml

35,000 ₫
Kem OREO Sandwich 60g

Kem OREO Sandwich 60g

34,000 ₫
Kem Coolish Vanilla 140ml Ice Cream

Kem Coolish Vanilla 140ml Ice Cream

37,000 ₫
Kem Yukimi Daifuku 94ml Ice Cream

Kem Yukimi Daifuku 94ml Ice Cream

35,000 ₫
Kem Pongta Soda 130ml Ice Cream

Kem Pongta Soda 130ml Ice Cream

30,000 ₫
Kem Pongta Banana 130ml

Kem Pongta Banana 130ml

30,000 ₫
Kem Kitkat Que 85ml

Kem Kitkat Que 85ml

32,000 ₫
Kem Kitkat Drumstick

Kem Kitkat Drumstick

33,000 ₫
Kem Cornetto Roy Choco 88g Ice Cream

Kem Cornetto Roy Choco 88g Ice Cream

26,000 ₫
Kem Cornetto Roy Straw 88g

Kem Cornetto Roy Straw 88g

27,000 ₫
Kem Matcha Đậu Đỏ Delight 110ml

Kem Matcha Đậu Đỏ Delight 110ml

24,000 ₫
Kem Celano Dâu Extra 130ml

Kem Celano Dâu Extra 130ml

29,000 ₫
Kem Topten Chocolate 55g

Kem Topten Chocolate 55g

16,000 ₫
Kem Milo Magma 55g

Kem Milo Magma 55g

16,000 ₫
Kem Que Nestlé Oreo 60g

Kem Que Nestlé Oreo 60g

30,000 ₫
Kem Wall's TràSữa TrânChâu

Kem Wall's TràSữa TrânChâu

25,000 ₫
Kem SC Merino Phô Mai50g

Kem SC Merino Phô Mai50g

9,000 ₫
Kem Wall's Xoài 65ml

Kem Wall's Xoài 65ml

15,000 ₫
Kem TH TrueI C Vị Dừa Que

Kem TH TrueI C Vị Dừa Que

24,000 ₫
Kem TH TrueIC Sôcôla Que

Kem TH TrueIC Sôcôla Que

24,000 ₫
Kem TH Dâu Ice Cream

Kem TH Dâu Ice Cream

24,000 ₫
Kem Enchor Bar SCL 70ml

Kem Enchor Bar SCL 70ml

31,000 ₫
Kem Matcha Hạnh Nhân Delight 80ml

Kem Matcha Hạnh Nhân Delight 80ml

15,000 ₫
Kem Merino Dưa Lưới 66g

Kem Merino Dưa Lưới 66g

24,000 ₫
Kem Oreo Ốc Quế 70g

Kem Oreo Ốc Quế 70g

31,000 ₫
Kem HD Vị Vani 473ml

Kem HD Vị Vani 473ml

315,000 ₫
Kem HD Vị Macadamia 473ml

Kem HD Vị Macadamia 473ml

315,000 ₫
Kem HD Bánh Quy & Kem 100

Kem HD Bánh Quy & Kem 100

90,000 ₫
Kem Wall's Bites Time Toffee Caramel 60g

Kem Wall's Bites Time Toffee Caramel 60g

20,000 ₫
Kem Cornetto White Rose 134ml

Kem Cornetto White Rose 134ml

32,000 ₫
Kem Haagen Dazs Macaron Dâu MâmXôi 420ml

Kem Haagen Dazs Macaron Dâu MâmXôi 420ml

315,000 ₫
Kem Haagen Dazs Macaron Sô Cô La 420ml

Kem Haagen Dazs Macaron Sô Cô La 420ml

315,000 ₫
Kem Milo Socola Lúa Mạch Đậm Vị 50g

Kem Milo Socola Lúa Mạch Đậm Vị 50g

18,000 ₫
Kem SCL HN Delight 80ml

Kem SCL HN Delight 80ml

15,000 ₫
Kem TH Caramel Cà Phê Muối

Kem TH Caramel Cà Phê Muối

24,000 ₫
Kem Que KitKat YuZu 85ml

Kem Que KitKat YuZu 85ml

37,000 ₫
Kem Cocoha Cookie Dough Vụn SCL Chip 65g

Kem Cocoha Cookie Dough Vụn SCL Chip 65g

43,000 ₫

Thực Phẩm Chế Biến Sẵn Đông Lạnh

Thực Phẩm Đông Lạnh Và Đã Sơ Chế