Snacks
Bánh Quy
Các Loại Kẹo
Chocolate
Thịt Khô
Các Loại Hạt
Các Loại Trái Cây

Snacks

Combo 4 KT Karamucho Cay 80g (tùy chọn) Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

Combo 4 KT Karamucho Cay 80g (tùy chọn) Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

112,000 ₫
113,000 ₫
-1%
Combo 4 KT Karamucho Cay H.Gia 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

Combo 4 KT Karamucho Cay H.Gia 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

112,000 ₫
113,000 ₫
-1%
Combo 4 KT Karamucho D.Cay SC 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

Combo 4 KT Karamucho D.Cay SC 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

112,000 ₫
113,000 ₫
-1%
Combo 4 KT Karamucho D.Cay ĐB 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

Combo 4 KT Karamucho D.Cay ĐB 80g Tặng Ly Nước Phi Hành Gia -T5

112,000 ₫
113,000 ₫
-1%
Bắp Chiên Datami Phô Mai Trứng Muối 40g -T5

Bắp Chiên Datami Phô Mai Trứng Muối 40g -T5

13,000 ₫
15,000 ₫
-14%
Bắp Chiên Datami Hải Sản 40g -T5

Bắp Chiên Datami Hải Sản 40g -T5

13,000 ₫
15,000 ₫
-14%
Lay's Stax Sườn BBQ 155g -T5

Lay's Stax Sườn BBQ 155g -T5

49,000 ₫
55,000 ₫
-11%
Lay's Stax Tự Nhiên 155g -T5

Lay's Stax Tự Nhiên 155g -T5

49,000 ₫
55,000 ₫
-11%
Lay’s Tảo Biển Nori 150g -T5

Lay’s Tảo Biển Nori 150g -T5

33,000 ₫
38,000 ₫
-14%
K.Tây Slide Original 150g -T5

K.Tây Slide Original 150g -T5

51,000 ₫
55,000 ₫
-8%
K.Tây Slide Hotspicy 150g -T5

K.Tây Slide Hotspicy 150g -T5

51,000 ₫
55,000 ₫
-8%
Snack Xoắn Brezel 90g -T5

Snack Xoắn Brezel 90g -T5

41,000 ₫
47,000 ₫
-13%
Sốt Salsa Doritos Cay 300g

Sốt Salsa Doritos Cay 300g

204,000 ₫
Sốt Salsa Doritos Không Cay 300g

Sốt Salsa Doritos Không Cay 300g

204,000 ₫
Sốt Salsa Tostitos Cà Chua

Sốt Salsa Tostitos Cà Chua

214,000 ₫
Snack Cheetos Crunchy 226g

Snack Cheetos Crunchy 226g

137,000 ₫
Snack Cheetos Crunchy Cay 226g

Snack Cheetos Crunchy Cay 226g

137,000 ₫
Snack Cheetos Puffs 255.1g

Snack Cheetos Puffs 255.1g

161,000 ₫
Doritos Vị Phô Mai Cay 184

Doritos Vị Phô Mai Cay 184

137,000 ₫
Doritos Vị Phô Mai 184g

Doritos Vị Phô Mai 184g

137,000 ₫
Doritos Nacho Spicy 312g

Doritos Nacho Spicy 312g

197,000 ₫
Doritos Nacho Cheese 312g

Doritos Nacho Cheese 312g

197,000 ₫
KTC Ruffles T.Thống 184.2g

KTC Ruffles T.Thống 184.2g

134,000 ₫
KTC Sunchips Hành 184.2g

KTC Sunchips Hành 184.2g

134,000 ₫
KTC Lay's Dấm Muối 184.2g

KTC Lay's Dấm Muối 184.2g

135,000 ₫
KTC Lay'sCream-Onion 184.2

KTC Lay'sCream-Onion 184.2

135,000 ₫
KTC Pringles Original 102g

KTC Pringles Original 102g

54,000 ₫
KTCPringles CreamOnion102g

KTCPringles CreamOnion102g

54,000 ₫
Khoai Tây Slide Original 150g

Khoai Tây Slide Original 150g

55,000 ₫
Khoai Tây Slide Hotspicy 150g

Khoai Tây Slide Hotspicy 150g

55,000 ₫
Lay’s Tảo Biển Nori 150g

Lay’s Tảo Biển Nori 150g

38,000 ₫
Lay's Tôm Càng Phô Mai 90g

Lay's Tôm Càng Phô Mai 90g

27,000 ₫
Lay's Tom Yum Chua Cay 88g

Lay's Tom Yum Chua Cay 88g

27,000 ₫
Lays KT Tự Nhiên 90g

Lays KT Tự Nhiên 90g

27,000 ₫
Lays Wavy Tảo Biển 90gr

Lays Wavy Tảo Biển 90gr

27,000 ₫
Lays Wavy BN Texas 90g

Lays Wavy BN Texas 90g

27,000 ₫
Lay's Wavy Tôm Hùm TM 90g

Lay's Wavy Tôm Hùm TM 90g

27,000 ₫
Lays KT Sườn 90g

Lays KT Sườn 90g

27,000 ₫
Lay's MAX Bò Wagyu Gói 75g

Lay's MAX Bò Wagyu Gói 75g

25,000 ₫
Snack O'star Kim Chi 105g

Snack O'star Kim Chi 105g

27,000 ₫
KTC Swing Bittet 105g

KTC Swing Bittet 105g

27,000 ₫
KTC Swing Phô Mai 95g

KTC Swing Phô Mai 95g

27,000 ₫
Swing Tôm Cháy Tỏi Gói 90g

Swing Tôm Cháy Tỏi Gói 90g

27,000 ₫
Snack Happy Tos Bắp Nướng

Snack Happy Tos Bắp Nướng

32,000 ₫
Snack HappyTos CayNgọt 140

Snack HappyTos CayNgọt 140

32,000 ₫
KT Gokochi Vị Muối Gói 65g

KT Gokochi Vị Muối Gói 65g

24,000 ₫
KT Karamucho Cay ĐB 82gr

KT Karamucho Cay ĐB 82gr

28,000 ₫
Khoai Tây Snacks Karamucho Dày Cay SC 80g

Khoai Tây Snacks Karamucho Dày Cay SC 80g

28,000 ₫
Snack Bắp Karamucho Phô Mai Cay 60g

Snack Bắp Karamucho Phô Mai Cay 60g

13,000 ₫
Snack Mực R.Biển Gói 100g

Snack Mực R.Biển Gói 100g

35,000 ₫
Snack Da Cá Trứng Muối 50g

Snack Da Cá Trứng Muối 50g

52,000 ₫
Snack Ruay Puan Tôm 20g

Snack Ruay Puan Tôm 20g

8,000 ₫
Snack Bí Đỏ Oishi 110g

Snack Bí Đỏ Oishi 110g

19,000 ₫
Khoai Tây Oishi DưaLeo 68g

Khoai Tây Oishi DưaLeo 68g

14,000 ₫
Snack Tôm Cay ĐB Oishi 68g

Snack Tôm Cay ĐB Oishi 68g

14,000 ₫
Snack Phồng TômHùm Oishi68

Snack Phồng TômHùm Oishi68

14,000 ₫
Snack Bắp PhôMai Oishi 68g

Snack Bắp PhôMai Oishi 68g

14,000 ₫
Snack Phồng Mực Oishi 68g

Snack Phồng Mực Oishi 68g

14,000 ₫
Snack Cua 29g

Snack Cua 29g

10,000 ₫
Snack Pillows Oishi SCL

Snack Pillows Oishi SCL

13,000 ₫
Cơm Cháy C.Bông Cay 100g

Cơm Cháy C.Bông Cay 100g

47,000 ₫
Cơm Cháy Tóp Mỡ Chà Bông 100g

Cơm Cháy Tóp Mỡ Chà Bông 100g

50,000 ₫
Bánh Tráng Khô Bò Cô 3 150g

Bánh Tráng Khô Bò Cô 3 150g

39,000 ₫
Bánh Tráng Khô Gà Cô 3 140g

Bánh Tráng Khô Gà Cô 3 140g

43,000 ₫
Bánh tráng ớt TN 100g

Bánh tráng ớt TN 100g

12,000 ₫
Bánh Tráng Phô Mai ABI 80g

Bánh Tráng Phô Mai ABI 80g

31,000 ₫
Bánh Tráng Bơ ABI Gói 100g

Bánh Tráng Bơ ABI Gói 100g

37,000 ₫
Bánh Tráng SateCay ABI 80g

Bánh Tráng SateCay ABI 80g

24,000 ₫
Snack Chả Giò Tôm Tr.Thống

Snack Chả Giò Tôm Tr.Thống

43,000 ₫
Snack Chả Giò Tôm Cay Nồng

Snack Chả Giò Tôm Cay Nồng

43,000 ₫
Bánh Gạo Ichi 100G

Bánh Gạo Ichi 100G

28,000 ₫
Bánh Gạo One One Ngọt 150g

Bánh Gạo One One Ngọt 150g

27,000 ₫
Sốt Salsa Tostitos Cay

Sốt Salsa Tostitos Cay

214,000 ₫
Sốt Salsa Tostitos PhôMai

Sốt Salsa Tostitos PhôMai

214,000 ₫
Snack Quẩy Xoắn Cay 140g

Snack Quẩy Xoắn Cay 140g

47,000 ₫
Snack Mực T.Thống Gói 100g

Snack Mực T.Thống Gói 100g

35,000 ₫
Rong Biển Giòn O'Food Trộn Khô Gà Gói40g

Rong Biển Giòn O'Food Trộn Khô Gà Gói40g

41,000 ₫
Bỏng Ngô Moti Mật Ong Gói 105

Bỏng Ngô Moti Mật Ong Gói 105

35,000 ₫
Lay's Vị Phở Bò Hà Nội Gói 88g

Lay's Vị Phở Bò Hà Nội Gói 88g

27,000 ₫
Snack Bắp Ngọt Oishi 110g

Snack Bắp Ngọt Oishi 110g

19,000 ₫
KTC Lay's T.Thống 184.2g

KTC Lay's T.Thống 184.2g

135,000 ₫
Bánh Tráng Fadely Rong Biển Cháy Tỏi 50g

Bánh Tráng Fadely Rong Biển Cháy Tỏi 50g

19,000 ₫
Bánh Tráng Fadely Chấm Xốt Sa Tế Cay 72g

Bánh Tráng Fadely Chấm Xốt Sa Tế Cay 72g

19,000 ₫
Bánh Tráng Fadely Tỏi Siêu Cay 50g

Bánh Tráng Fadely Tỏi Siêu Cay 50g

19,000 ₫
Bánh Tráng Trộn Mamasia Tôm Sate Hộp120g

Bánh Tráng Trộn Mamasia Tôm Sate Hộp120g

32,000 ₫
Bánh Phồng Tôm Cô Ba 50g

Bánh Phồng Tôm Cô Ba 50g

26,000 ₫
BGạo One One Tảo Biển 104g

BGạo One One Tảo Biển 104g

28,000 ₫
B.Gạo Want Rong Biển 160g

B.Gạo Want Rong Biển 160g

67,000 ₫
Combo 5 Lay's 75g/90g (tùy chọn) tặng Gấu Bông Lay's

Combo 5 Lay's 75g/90g (tùy chọn) tặng Gấu Bông Lay's

125,000 ₫
126,000 ₫
-1%

Bánh Quy

Bánh Quy Nabati Nhân Phô Mai 136g -T5

Bánh Quy Nabati Nhân Phô Mai 136g -T5

16,000 ₫
19,000 ₫
-16%
Bánh Quế Nabati Phô Mai 105g -T5

Bánh Quế Nabati Phô Mai 105g -T5

16,000 ₫
19,000 ₫
-16%
Combo 2 BQuế Poca Ổi Hồng Gói 115g tặng 1 Lipton Trà Đen 450ml -T5

Combo 2 BQuế Poca Ổi Hồng Gói 115g tặng 1 Lipton Trà Đen 450ml -T5

38,000 ₫
51,000 ₫
-26%
Combo 2 B.Quế Poca T.Muối Gói 115g tặng 1 Lipton Trà Đen 450ml -T5

Combo 2 B.Quế Poca T.Muối Gói 115g tặng 1 Lipton Trà Đen 450ml -T5

38,000 ₫
51,000 ₫
-26%
Combo 2 Cosy Quế Chocolate 132 g -T5

Combo 2 Cosy Quế Chocolate 132 g -T5

35,000 ₫
38,000 ₫
-8%
Combo 2 Cosy Quế Dâu 132 g -T5

Combo 2 Cosy Quế Dâu 132 g -T5

35,000 ₫
38,000 ₫
-8%
Combo 2 Bánh Toppo Socola 40g -T5

Combo 2 Bánh Toppo Socola 40g -T5

38,000 ₫
40,000 ₫
-6%
Bánh Trứng Tipo Gói 115g -T5

Bánh Trứng Tipo Gói 115g -T5

23,000 ₫
27,000 ₫
-15%
Bánh St Michel Mini 85g -T5

Bánh St Michel Mini 85g -T5

35,000 ₫
41,000 ₫
-15%
Bánh Quy Trứng Muối 180g Biscuit

Bánh Quy Trứng Muối 180g Biscuit

71,000 ₫
Bánh Quy Mặn RITZ 247gr Biscuit

Bánh Quy Mặn RITZ 247gr Biscuit

69,000 ₫
Bánh Ritz Cây Phô Mai 118g Biscuit

Bánh Ritz Cây Phô Mai 118g Biscuit

26,000 ₫
Oreo Bánh Quy Kem Vani 123.5g Cookies

Oreo Bánh Quy Kem Vani 123.5g Cookies

23,000 ₫
Oreo Bánh Quy Kem Socola 123.5g Cookies

Oreo Bánh Quy Kem Socola 123.5g Cookies

23,000 ₫
Oreo Bánh Quy Kem Dâu 123.5g Cookies

Oreo Bánh Quy Kem Dâu 123.5g Cookies

23,000 ₫
Oreo Bánh Socola Pie 180g

Oreo Bánh Socola Pie 180g

47,000 ₫
Bánh Xốp Phô Mai Nabati 50g Wafer

Bánh Xốp Phô Mai Nabati 50g Wafer

10,000 ₫
Bánh Custas 12P 282g

Bánh Custas 12P 282g

72,000 ₫
AFC Dinh Dưỡng Lúa Mì 200g Cracker

AFC Dinh Dưỡng Lúa Mì 200g Cracker

38,000 ₫
AFC Dinh Dưỡng Rau Cải 172g

AFC Dinh Dưỡng Rau Cải 172g

38,000 ₫
Cosy Quế Chocolate 132 g

Cosy Quế Chocolate 132 g

19,000 ₫
Bánh Gery Phô Mai 200g New Biscuit

Bánh Gery Phô Mai 200g New Biscuit

49,000 ₫
B.Que Pocky Cookies 40G

B.Que Pocky Cookies 40G

21,000 ₫
Bánh Que Pepero Crunky Hộp 39g

Bánh Que Pepero Crunky Hộp 39g

30,000 ₫
BQ Lotte Pepero White 32g

BQ Lotte Pepero White 32g

30,000 ₫
Bánh Marineboy Tảo

Bánh Marineboy Tảo

16,000 ₫
Bánh Choco-Pie 2P

Bánh Choco-Pie 2P

14,000 ₫
Bánh Plain 104g Crackers

Bánh Plain 104g Crackers

58,000 ₫
Bánh Đuôn Sữa Gói 150g

Bánh Đuôn Sữa Gói 150g

21,000 ₫
Bánh Tai Heo HMG Gói 150g

Bánh Tai Heo HMG Gói 150g

21,000 ₫
Bánh Men HMG Gói 100g

Bánh Men HMG Gói 100g

16,000 ₫
Bánh Mochi Đậu Đỏ Gói 120g

Bánh Mochi Đậu Đỏ Gói 120g

54,000 ₫
Bánh Mochi Matcha Gói 120g

Bánh Mochi Matcha Gói 120g

54,000 ₫
Bánh Quy Nabati Nhân Phô Mai 136g

Bánh Quy Nabati Nhân Phô Mai 136g

19,000 ₫
Bánh Quế Nabati Phô Mai 105g

Bánh Quế Nabati Phô Mai 105g

19,000 ₫
Bánh Oreo Socola-Pie Pikachu 360g

Bánh Oreo Socola-Pie Pikachu 360g

79,000 ₫

Các Loại Kẹo

Combo 3 K.Dẻo ChupaChup 90g (tùy chọn) tặng Gối Tựa Lưng Chupa Chups -T5

Combo 3 K.Dẻo ChupaChup 90g (tùy chọn) tặng Gối Tựa Lưng Chupa Chups -T5

93,000 ₫
94,000 ₫
-2%
Kẹo LyNước PawPatrol 250ml -T5

Kẹo LyNước PawPatrol 250ml -T5

100,000 ₫
120,000 ₫
-17%
Kẹo Bút Màu Lacasitos -T5

Kẹo Bút Màu Lacasitos -T5

42,000 ₫
50,000 ₫
-17%
Kẹo Ngậm Halls BHà 12.6g -T5

Kẹo Ngậm Halls BHà 12.6g -T5

25,000 ₫
27,000 ₫
-8%
Combo 2 Kẹo Ricola 17.5g (tùy chọn) -T5

Combo 2 Kẹo Ricola 17.5g (tùy chọn) -T5

42,000 ₫
50,000 ₫
-17%
Kẹo Cà Phê Hạt A1 Mocha 48g -T5

Kẹo Cà Phê Hạt A1 Mocha 48g -T5

32,000 ₫
39,000 ₫
-18%
Kẹo Cà Phê Hạt A1 Cappuccino 48g -T5

Kẹo Cà Phê Hạt A1 Cappuccino 48g -T5

32,000 ₫
39,000 ₫
-18%
Kẹo Dẻo Vidal H.Răng 80g -T5

Kẹo Dẻo Vidal H.Răng 80g -T5

32,000 ₫
39,000 ₫
-18%
Kẹo Dẻo Vidal Trứng 80g -T5

Kẹo Dẻo Vidal Trứng 80g -T5

32,000 ₫
39,000 ₫
-18%
Kẹo Dẻo Con Mắt Funmore 18g

Kẹo Dẻo Con Mắt Funmore 18g

21,000 ₫
KD Hũ Trolli Gấu 160g

KD Hũ Trolli Gấu 160g

72,000 ₫
Kẹo Trolli Pizza 45g

Kẹo Trolli Pizza 45g

33,000 ₫
Kẹo Dẻo Trolli Bugger 50g

Kẹo Dẻo Trolli Bugger 50g

37,000 ₫
Kẹo Dẻo Haribo Starmix 80g Gummy Candy

Kẹo Dẻo Haribo Starmix 80g Gummy Candy

35,000 ₫
KD Haribo Happy Cola 80g

KD Haribo Happy Cola 80g

35,000 ₫
KD Haribo Happy Grapes 80g Gummy Candy

KD Haribo Happy Grapes 80g Gummy Candy

35,000 ₫
Kẹo Dẻo Haribo Goldbears 80g Gummy Candy

Kẹo Dẻo Haribo Goldbears 80g Gummy Candy

35,000 ₫
Kẹo Dẻo Chupachup SourBelt Gummy Candy

Kẹo Dẻo Chupachup SourBelt Gummy Candy

5,000 ₫
Kẹo Playmore Dưa Hấu Hũ 22g N

Kẹo Playmore Dưa Hấu Hũ 22g N

36,000 ₫
Kẹo Playmore Táo Hũ 22g N

Kẹo Playmore Táo Hũ 22g N

37,000 ₫
Kẹo Playmore Nho Hũ 22g

Kẹo Playmore Nho Hũ 22g

37,000 ₫
Kẹo Himalaya ChanhMuối 15g

Kẹo Himalaya ChanhMuối 15g

9,000 ₫
Kẹo Chanh Muối Vitamin C

Kẹo Chanh Muối Vitamin C

37,000 ₫
Kẹo Cay Con Tàu Quýt &MTL

Kẹo Cay Con Tàu Quýt &MTL

28,000 ₫
Kẹo Cay con Tàu Cam Chanh Fisherman's Friend

Kẹo Cay con Tàu Cam Chanh Fisherman's Friend

27,000 ₫
Kẹo Cay Con Tàu Spearmint Fisherman's Friend

Kẹo Cay Con Tàu Spearmint Fisherman's Friend

27,000 ₫
Kẹo Ngậm Mentos Peppermint 35g

Kẹo Ngậm Mentos Peppermint 35g

47,000 ₫
Gum Số 5 Bạc Hà K.Đ 32g

Gum Số 5 Bạc Hà K.Đ 32g

36,000 ₫
Gum Xylitol L.Mint 130.5g

Gum Xylitol L.Mint 130.5g

69,000 ₫
Gum Xylitol BB.Mint 130.5g

Gum Xylitol BB.Mint 130.5g

69,000 ₫
Gum Lotte Xylitol Lime 58g

Gum Lotte Xylitol Lime 58g

36,000 ₫
Kẹo Ricola Chanh Bạc Hà 40g

Kẹo Ricola Chanh Bạc Hà 40g

45,000 ₫
Kẹo Dynamic Nhân Bạc Hà 120g

Kẹo Dynamic Nhân Bạc Hà 120g

18,000 ₫
Kẹo Dừa Sáp Viscosap Hộp 100g

Kẹo Dừa Sáp Viscosap Hộp 100g

58,000 ₫
Gum CoolAir Cube Chanh 40g

Gum CoolAir Cube Chanh 40g

51,000 ₫
Kẹo Me Jeed Jard 80g

Kẹo Me Jeed Jard 80g

33,000 ₫
Kẹo Me Và Mận Jeed Jard 50g

Kẹo Me Và Mận Jeed Jard 50g

33,000 ₫
Kẹo Dẻo Cokoc Soda Trái Cây 60g

Kẹo Dẻo Cokoc Soda Trái Cây 60g

19,000 ₫
Kẹo Dẻo Cokoc Đào 75g

Kẹo Dẻo Cokoc Đào 75g

19,000 ₫
Kẹo Dẻo Cokoc Trái Cây Nhiệt Đới 60g

Kẹo Dẻo Cokoc Trái Cây Nhiệt Đới 60g

19,000 ₫

Chocolate

Socola Sữa Toblerone 100gr

Socola Sữa Toblerone 100gr

76,000 ₫
Kẹo Socola Schogetten Đắng 100g

Kẹo Socola Schogetten Đắng 100g

62,000 ₫
Socola Meiji Đen 120g

Socola Meiji Đen 120g

132,000 ₫
Kẹo Socola Meiji Đen 50g

Kẹo Socola Meiji Đen 50g

58,000 ₫
Kẹo Socola Meiji Sữa 50g Chocolate

Kẹo Socola Meiji Sữa 50g Chocolate

58,000 ₫
Kẹo Socola Ferrero Rocher 37.5

Kẹo Socola Ferrero Rocher 37.5

49,000 ₫
Kẹo Socola M&M Sữa Milk 90g

Kẹo Socola M&M Sữa Milk 90g

58,000 ₫
Kẹo Socola M&M Đậu Phộng Peanut 90g Chocolate

Kẹo Socola M&M Đậu Phộng Peanut 90g Chocolate

58,000 ₫
Sôcôla viên KitKat Bites

Sôcôla viên KitKat Bites

29,000 ₫
Chocolate KitKat Chunky Cookies 38g

Chocolate KitKat Chunky Cookies 38g

26,000 ₫
Kẹo Socola Kitkat Chunky

Kẹo Socola Kitkat Chunky

23,000 ₫
Kẹo Socola Kitkat 4F Chocolate

Kẹo Socola Kitkat 4F Chocolate

19,000 ₫
Sôcôla KitKat Trà Xanh 2F

Sôcôla KitKat Trà Xanh 2F

14,000 ₫
Socola Sữa Cadbury Milk 40g

Socola Sữa Cadbury Milk 40g

28,000 ₫
Kẹo Socola Snickers 51g Chocolate

Kẹo Socola Snickers 51g Chocolate

28,000 ₫
SCL Snickers Hạnh Nhân 40g

SCL Snickers Hạnh Nhân 40g

32,000 ₫
Kẹo Socola Trứng Kinder Joy Bé Gái

Kẹo Socola Trứng Kinder Joy Bé Gái

35,000 ₫
Kẹo Socola Trứng Kinder Joy Bé Trai

Kẹo Socola Trứng Kinder Joy Bé Trai

35,000 ₫

Thịt Khô

Khô Bò Xbull Ngũ Vị Hương Gói 15g -T5

Khô Bò Xbull Ngũ Vị Hương Gói 15g -T5

14,000 ₫
17,000 ₫
-18%
Khô Bò Xbull Vị Tê Cay Gói 15g -T5

Khô Bò Xbull Vị Tê Cay Gói 15g -T5

14,000 ₫
17,000 ₫
-18%
Mực Bento Sốt Gochujang Gói 18g -T5

Mực Bento Sốt Gochujang Gói 18g -T5

24,000 ₫
31,000 ₫
-23%
Mực Bento Sốt Cay Hàn Quốc Gói 18g -T5

Mực Bento Sốt Cay Hàn Quốc Gói 18g -T5

24,000 ₫
31,000 ₫
-23%
Bò Xông Khói Tiêu Đen 100g

Bò Xông Khói Tiêu Đen 100g

107,000 ₫
Mực Tẩm Bento Cay Ngọt 20g

Mực Tẩm Bento Cay Ngọt 20g

30,000 ₫
Mực Tẩm Bento Thái 20g

Mực Tẩm Bento Thái 20g

30,000 ₫
Mực Tẩm Bento Cực Cay 20g

Mực Tẩm Bento Cực Cay 20g

30,000 ₫
Khô Mực Nướng BCT 70g

Khô Mực Nướng BCT 70g

61,000 ₫
Khô Mực Nướng Cay BCT 70g

Khô Mực Nướng Cay BCT 70g

61,000 ₫
Khô Mực Xé Sợi Gói 50g

Khô Mực Xé Sợi Gói 50g

49,000 ₫
Khô Bò Jerky Xông Khói 20g

Khô Bò Jerky Xông Khói 20g

27,000 ₫
Khô Bò Vị Cay T.Thống 50g

Khô Bò Vị Cay T.Thống 50g

69,000 ₫
Khô Gà Xé Vị Lá Chanh 50g

Khô Gà Xé Vị Lá Chanh 50g

25,000 ₫
Khô Gà Bơ Tỏi POSI 55g

Khô Gà Bơ Tỏi POSI 55g

32,000 ₫
Khô Bò Posi Cay 45g

Khô Bò Posi Cay 45g

42,000 ₫
Khô Heo Cháy Tỏi Posi 50g

Khô Heo Cháy Tỏi Posi 50g

33,000 ₫
Cá Bò Nướng Navy Fish 32g

Cá Bò Nướng Navy Fish 32g

50,000 ₫
Cá Bò Tẩm Mè Seafood 30g

Cá Bò Tẩm Mè Seafood 30g

53,000 ₫
Khô Trâu Jerky vị tiêu 20g

Khô Trâu Jerky vị tiêu 20g

27,000 ₫
Khô Trâu Jerky Vị Sả 20g

Khô Trâu Jerky Vị Sả 20g

27,000 ₫
Mực Bento Sốt Gochujang Gói 18g

Mực Bento Sốt Gochujang Gói 18g

31,000 ₫
Mực Bento Sốt Cay Hàn Quốc Gói 18g

Mực Bento Sốt Cay Hàn Quốc Gói 18g

31,000 ₫
Khô Bò Xbull Vị Tê Cay Gói 15g

Khô Bò Xbull Vị Tê Cay Gói 15g

17,000 ₫
Khô Bò Xbull Ngũ Vị Hương Gói 15g

Khô Bò Xbull Ngũ Vị Hương Gói 15g

17,000 ₫
Bò Nướng Chay Ohayo Sốt Tiêu Đen Gói 30g

Bò Nướng Chay Ohayo Sốt Tiêu Đen Gói 30g

14,000 ₫
Bò Nướng Miếng Ohayo Vị Tiêu Xanh Gói25g

Bò Nướng Miếng Ohayo Vị Tiêu Xanh Gói25g

29,000 ₫

Các Loại Hạt

Hạt H.Dương Nguyên Vị 130g -T5

Hạt H.Dương Nguyên Vị 130g -T5

28,000 ₫
31,000 ₫
-10%
HHợp Hạt TCây Vị Berry 28g -T5

HHợp Hạt TCây Vị Berry 28g -T5

25,000 ₫
28,000 ₫
-11%
Hạt Dẻ Muối TongGarden 30g -T5

Hạt Dẻ Muối TongGarden 30g -T5

30,000 ₫
33,000 ₫
-10%
HHợp Omega 7-Select Hũ200g -T5

HHợp Omega 7-Select Hũ200g -T5

140,000 ₫
170,000 ₫
-18%
H.Điều Lụa 7-Select Hũ150g -T5

H.Điều Lụa 7-Select Hũ150g -T5

85,000 ₫
100,000 ₫
-16%
Hạt Bí Xanh 7-Select Hũ180 -T5

Hạt Bí Xanh 7-Select Hũ180 -T5

70,000 ₫
100,000 ₫
-31%
Combo 2 TáoĐỏ ÓcChó 7-Select Hũ100  -T5

Combo 2 TáoĐỏ ÓcChó 7-Select Hũ100 -T5

100,000 ₫
200,000 ₫
-50%
Combo 2 Đậu Phộng Poca Cốt Dừa 75g -T5

Combo 2 Đậu Phộng Poca Cốt Dừa 75g -T5

21,000 ₫
26,000 ₫
-20%
Cam Sấy Dẻo 7-Select Hũ180 -T5

Cam Sấy Dẻo 7-Select Hũ180 -T5

120,000 ₫
150,000 ₫
-20%
Vỏ Bưởi Sấy 7-Select Hũ180 -T5

Vỏ Bưởi Sấy 7-Select Hũ180 -T5

120,000 ₫
150,000 ₫
-20%
HHợpHạtPhòngVệ 7-Select30g -T5

HHợpHạtPhòngVệ 7-Select30g -T5

30,000 ₫
35,000 ₫
-15%
HHợp Hạt TCây Vị Xoài 28g -T5

HHợp Hạt TCây Vị Xoài 28g -T5

25,000 ₫
28,000 ₫
-11%
NCốc Tropical 7-Select G40 -T5

NCốc Tropical 7-Select G40 -T5

30,000 ₫
35,000 ₫
-15%
Combo 2 Đậu Phộng Poca Mực Cay 75g -T5

Combo 2 Đậu Phộng Poca Mực Cay 75g -T5

21,000 ₫
26,000 ₫
-20%
Combo 2 Đậu Phộng Poca PhôMai 75g -T5

Combo 2 Đậu Phộng Poca PhôMai 75g -T5

21,000 ₫
26,000 ₫
-20%
Hạt Hỗn Hợp TongGarden 40g

Hạt Hỗn Hợp TongGarden 40g

12,000 ₫
H.Điều Muối TongGarden 40g

H.Điều Muối TongGarden 40g

32,000 ₫
Đậu Hà Lan Wasabi TongGarden 45g

Đậu Hà Lan Wasabi TongGarden 45g

12,000 ₫
Đậu Hà Lan Bao Mực TongGarden 45g

Đậu Hà Lan Bao Mực TongGarden 45g

12,000 ₫
Đậu Phộng Muối TongGarden 38g

Đậu Phộng Muối TongGarden 38g

12,000 ₫
Hạt Dẻ Muối TongGarden 30g

Hạt Dẻ Muối TongGarden 30g

33,000 ₫
Hạt Dẻ Tách Vỏ TG 120g

Hạt Dẻ Tách Vỏ TG 120g

50,000 ₫
Hạt Điều Muối TĐ 150g

Hạt Điều Muối TĐ 150g

86,000 ₫
Hạt Hướng Dương Nguyên Vị 130g

Hạt Hướng Dương Nguyên Vị 130g

31,000 ₫
Hạt Hướng Dương Vị Dừa 130g

Hạt Hướng Dương Vị Dừa 130g

31,000 ₫
Hạt Hướng Dương Ngũ VHương 130g

Hạt Hướng Dương Ngũ VHương 130g

32,000 ₫
Đậu Phộng Da Cá 265g

Đậu Phộng Da Cá 265g

54,000 ₫
Đậu Phộng Tỏi Ớt TT 260g

Đậu Phộng Tỏi Ớt TT 260g

75,000 ₫
Đậu Phộng Muối Vỏ TT 350g

Đậu Phộng Muối Vỏ TT 350g

63,000 ₫
Đậu Phộng Oishi Vị Mực Cay

Đậu Phộng Oishi Vị Mực Cay

13,000 ₫
Đậu Phộng Oishi Cốt Dừa

Đậu Phộng Oishi Cốt Dừa

13,000 ₫

Các Loại Trái Cây

Gừng Nướng Mật Ong NX 110g

Gừng Nướng Mật Ong NX 110g

80,000 ₫
Xoài Dẻo Vinamit 100g

Xoài Dẻo Vinamit 100g

60,000 ₫
Mít Sấy Vinamit 100g

Mít Sấy Vinamit 100g

47,000 ₫
Chuối Sấy Vinamit 100g

Chuối Sấy Vinamit 100g

28,000 ₫
Khoai Lang Sấy Vinamit100g

Khoai Lang Sấy Vinamit100g

37,000 ₫
Trái Cây Sấy Vinamit 100g

Trái Cây Sấy Vinamit 100g

36,000 ₫
Rong Biển Bibigo Truyền Thống 25g

Rong Biển Bibigo Truyền Thống 25g

24,000 ₫
Rong Biển Cháy Tỏi Mailey 50g

Rong Biển Cháy Tỏi Mailey 50g

38,000 ₫
Rong Biển TKN Crispy Classic32

Rong Biển TKN Crispy Classic32

48,000 ₫
Rong Biển TKN Super Crisp Mực 12g

Rong Biển TKN Super Crisp Mực 12g

31,000 ₫