Ưu đãi đến từ Coca-Cola
Ăn Ngon Cùng Coca-Cola
Nước
Trà Uống Liền
Nước Trái Cây
Nước Ngọt
Đồ uống tăng lực
Đồ uống bổ sung

Ưu đãi đến từ Coca-Cola

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster355ml -T5 Coke

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster355ml -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Paradise -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Paradise -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước Dasani 1.5L -T5 Coke

Combo 2 Nước Dasani 1.5L -T5 Coke

21,000 ₫
26,000 ₫
-20%
Combo 2 Nutriboost Dâu 1L -T5 Coke

Combo 2 Nutriboost Dâu 1L -T5 Coke

52,000 ₫
76,000 ₫
-32%
Combo 2 Nutriboost Cam 1L -T5 Coke

Combo 2 Nutriboost Cam 1L -T5 Coke

52,000 ₫
76,000 ₫
-32%
Combo 2 MM Teppy Cam Chai 1L -T5 Coke

Combo 2 MM Teppy Cam Chai 1L -T5 Coke

46,000 ₫
58,000 ₫
-21%
Combo 2 Nước Tăng Lực Monster 355ml (1) -T5 Coke

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster 355ml (1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Paradise(1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Paradise(1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 (1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 (1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml(1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml(1) -T5 Coke

58,000 ₫

Ăn Ngon Cùng Coca-Cola

Combo Mì Trộn Trứng Xiên Que và Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

Combo Mì Trộn Trứng Xiên Que và Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

40,000 ₫
49,000 ₫
-19%
Combo 2 Mì Trộn Trứng , 2 Xiên Que và 2 Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

Combo 2 Mì Trộn Trứng , 2 Xiên Que và 2 Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

78,000 ₫
98,000 ₫
-21%
Combo Đồ Hấp và Nước Dasani Chai 510ml -coke

Combo Đồ Hấp và Nước Dasani Chai 510ml -coke

16,000 ₫
21,000 ₫
-24%
Combo 2 Xiên Que và Sprite Chai 600ml -coke

Combo 2 Xiên Que và Sprite Chai 600ml -coke

38,000 ₫
46,000 ₫
-18%
Combo Bánh Bao TrứngCútTrứngMuối và Nutriboost Dâu 297ml -coke T5

Combo Bánh Bao TrứngCútTrứngMuối và Nutriboost Dâu 297ml -coke T5

28,000 ₫
36,000 ₫
-23%
Combo Burger Bò/Gà và Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

Combo Burger Bò/Gà và Coca Less Sugar Chai 600ml -coke

42,000 ₫
52,000 ₫
-20%

Nước

Thùng 24 Nước Dasani Chai 510ml -coke

Thùng 24 Nước Dasani Chai 510ml -coke

138,000 ₫
161,000 ₫
-15%
Thùng 24 Nước Dasani Khoáng 510ml -coke

Thùng 24 Nước Dasani Khoáng 510ml -coke

161,000 ₫
184,000 ₫
-13%
Lốc 6 Nước Dasani 1.5L -coke

Lốc 6 Nước Dasani 1.5L -coke

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Lốc 6 Nước Dasani Khoáng 510ml -coke

Lốc 6 Nước Dasani Khoáng 510ml -coke

42,000 ₫
48,000 ₫
-13%
Lốc 6 Nước Dasani Chai 510ml -coke

Lốc 6 Nước Dasani Chai 510ml -coke

36,000 ₫
42,000 ₫
-15%
Nước Dasani Chai 510ml Chai -coke

Nước Dasani Chai 510ml Chai -coke

6,000 ₫
7,000 ₫
-15%
Nước Dasani Khoáng 510ml Chai -coke

Nước Dasani Khoáng 510ml Chai -coke

7,000 ₫
8,000 ₫
-13%
Nước Dasani 1.5L Chai -coke

Nước Dasani 1.5L Chai -coke

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Nước đá viên bao 2kg Ice Bag Bao đá Túi Đá Bịch Đá

Nước đá viên bao 2kg Ice Bag Bao đá Túi Đá Bịch Đá

10,000 ₫
Ly Đá Ice

Ly Đá Ice

3,000 ₫
Combo 2 Nước Dasani 1.5L -T5 Coke

Combo 2 Nước Dasani 1.5L -T5 Coke

21,000 ₫
26,000 ₫
-20%

Trà Uống Liền

Lốc 6 Fuzetea+ Hạt Chia Vị Đào -coke

Lốc 6 Fuzetea+ Hạt Chia Vị Đào -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Lốc 6 Fuzetea+ Trà Chanh Sả -coke

Lốc 6 Fuzetea+ Trà Chanh Sả -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Lốc 6 Fuzetea+Hạt Chia Vị C.Dây -coke

Lốc 6 Fuzetea+Hạt Chia Vị C.Dây -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Lốc 6 Fuzetea+ Đào Hạt Chia 1L -coke

Lốc 6 Fuzetea+ Đào Hạt Chia 1L -coke

132,000 ₫
150,000 ₫
-12%
Lốc 6 FuzeTea+ Chanh sả pet 1L -coke

Lốc 6 FuzeTea+ Chanh sả pet 1L -coke

138,000 ₫
150,000 ₫
-8%
Fuzetea+ Hạt Chia Vị Đào Chai -coke

Fuzetea+ Hạt Chia Vị Đào Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Fuzetea+Hạt Chia Vị C.Dây Chai -coke

Fuzetea+Hạt Chia Vị C.Dây Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Fuzetea+ Trà Chanh Sả Chai -coke

Fuzetea+ Trà Chanh Sả Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Fuzetea+ Đào Hạt Chia 1L Chai -coke

Fuzetea+ Đào Hạt Chia 1L Chai -coke

22,000 ₫
25,000 ₫
-12%
FuzeTea+ Chanh sả pet 1L Chai -coke

FuzeTea+ Chanh sả pet 1L Chai -coke

22,000 ₫
25,000 ₫
-12%

Nước Trái Cây

Combo 2 Nutriboost Dâu 1L -T5 Coke

Combo 2 Nutriboost Dâu 1L -T5 Coke

52,000 ₫
76,000 ₫
-32%
Combo 2 Nutriboost Cam 1L -T5 Coke

Combo 2 Nutriboost Cam 1L -T5 Coke

52,000 ₫
76,000 ₫
-32%
Combo 2 MM Teppy Cam Chai 1L -T5 Coke

Combo 2 MM Teppy Cam Chai 1L -T5 Coke

46,000 ₫
58,000 ₫
-21%
Nutriboost Cam 297ml Chai -coke

Nutriboost Cam 297ml Chai -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Nutriboost Dâu 297ml Chai -coke

Nutriboost Dâu 297ml Chai -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Lốc 6 Nutriboost Dâu 297ml -coke

Lốc 6 Nutriboost Dâu 297ml -coke

74,000 ₫
82,000 ₫
-10%
Lốc 6 Nutriboost Cam 297ml -coke

Lốc 6 Nutriboost Cam 297ml -coke

74,000 ₫
82,000 ₫
-10%
Lốc 6 MM Teppy Cam Chai 1L -coke

Lốc 6 MM Teppy Cam Chai 1L -coke

150,000 ₫
174,000 ₫
-14%
Lốc 6 Nutriboost Dâu 1L -coke

Lốc 6 Nutriboost Dâu 1L -coke

204,000 ₫
228,000 ₫
-11%
Lốc 6 Nutriboost Cam 1L -coke

Lốc 6 Nutriboost Cam 1L -coke

204,000 ₫
228,000 ₫
-11%
Lốc 6 Nutriboost Cookies C297ml -coke

Lốc 6 Nutriboost Cookies C297ml -coke

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Lốc 6 MM Teppy PET 327ml -coke

Lốc 6 MM Teppy PET 327ml -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Lốc 4 NUSC Nutriboost VQuất170ml -coke

Lốc 4 NUSC Nutriboost VQuất170ml -coke

44,000 ₫
48,000 ₫
-9%
Lốc 4 NUSC Nutriboost Cam 170 ml -coke

Lốc 4 NUSC Nutriboost Cam 170 ml -coke

44,000 ₫
48,000 ₫
-9%
MM Teppy PET 327ml Chai -coke

MM Teppy PET 327ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Nutriboost Cookies C297ml Chai -coke

Nutriboost Cookies C297ml Chai -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
NUSC Nutriboost VQuất170ml Chai -coke

NUSC Nutriboost VQuất170ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
NUSC Nutriboost Cam 170 ml Chai -coke

NUSC Nutriboost Cam 170 ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
MM Teppy Cam Chai 1L Chai -coke

MM Teppy Cam Chai 1L Chai -coke

25,000 ₫
29,000 ₫
-14%
Nutriboost Cam 1L Chai -coke

Nutriboost Cam 1L Chai -coke

34,000 ₫
38,000 ₫
-11%
Nutriboost Dâu 1L Chai -coke

Nutriboost Dâu 1L Chai -coke

34,000 ₫
38,000 ₫
-11%

Nước Ngọt

Lốc 6 Coca-Cola Less Sugar 1.5L -coke

Lốc 6 Coca-Cola Less Sugar 1.5L -coke

138,000 ₫
156,000 ₫
-12%
Lốc 6 Coca-Cola KĐ chai 1.5L -coke

Lốc 6 Coca-Cola KĐ chai 1.5L -coke

138,000 ₫
156,000 ₫
-12%
Lốc 6 Coca-cola Sleek lon320ml_N -coke

Lốc 6 Coca-cola Sleek lon320ml_N -coke

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Thùng 24 Coca-cola Sleek lon320ml_N -coke

Thùng 24 Coca-cola Sleek lon320ml_N -coke

299,000 ₫
310,000 ₫
-4%
Lốc 6 Coca-Cola Zero Sleek 320_N -coke

Lốc 6 Coca-Cola Zero Sleek 320_N -coke

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Thùng 24 Coca-Cola Zero Sleek 320_N -coke

Thùng 24 Coca-Cola Zero Sleek 320_N -coke

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Lốc 6 Coca-Cola Light Lon 320_N -coke

Lốc 6 Coca-Cola Light Lon 320_N -coke

78,000 ₫
84,000 ₫
-8%
Thùng 24 Coca-Cola Light Lon 320_N -coke

Thùng 24 Coca-Cola Light Lon 320_N -coke

299,000 ₫
322,000 ₫
-8%
Thùng 24 Coca-Cola PLus Lon 320_N -coke

Thùng 24 Coca-Cola PLus Lon 320_N -coke

322,000 ₫
345,000 ₫
-7%
Coca Less Sugar Chai 600ml Chai -coke

Coca Less Sugar Chai 600ml Chai -coke

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Coca-Cola Zero Sugar 600ml Chai -coke

Coca-Cola Zero Sugar 600ml Chai -coke

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Sprite Chai 600ml Chai -coke

Sprite Chai 600ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Fanta Cam Chai 600ml Chai -coke

Fanta Cam Chai 600ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
Coca-Cola Less Sugar 1.5L Chai -coke

Coca-Cola Less Sugar 1.5L Chai -coke

23,000 ₫
26,000 ₫
-12%
Coca-Cola KĐ chai 1.5L Chai -coke

Coca-Cola KĐ chai 1.5L Chai -coke

23,000 ₫
26,000 ₫
-12%
Coca-Cola Zero Sugar 390ml Chai -coke

Coca-Cola Zero Sugar 390ml Chai -coke

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Coca-Cola PET 390ml Chai -coke

Coca-Cola PET 390ml Chai -coke

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Coca-cola Sleek lon320ml_N Lon -coke

Coca-cola Sleek lon320ml_N Lon -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Coca-Cola Zero Sleek 320_N Lon -coke

Coca-Cola Zero Sleek 320_N Lon -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Coca-Cola Light Lon 320_N Lon -coke

Coca-Cola Light Lon 320_N Lon -coke

13,000 ₫
14,000 ₫
-8%
Coca-Cola PLus Lon 320_N Lon -coke

Coca-Cola PLus Lon 320_N Lon -coke

14,000 ₫
15,000 ₫
-7%
Lốc 6 Coca-Cola PLus Lon 320_N -coke

Lốc 6 Coca-Cola PLus Lon 320_N -coke

84,000 ₫
90,000 ₫
-7%
Sprite Sleek Lon 320ml Lon -coke

Sprite Sleek Lon 320ml Lon -coke

12,000 ₫
13,000 ₫
-8%
Lốc 6 Sprite Sleek Lon 320ml -coke

Lốc 6 Sprite Sleek Lon 320ml -coke

72,000 ₫
78,000 ₫
-8%
Thùng 24 Sprite Sleek Lon 320ml -coke

Thùng 24 Sprite Sleek Lon 320ml -coke

276,000 ₫
299,000 ₫
-8%
Schweppes Soda 320ml_N Lon -coke

Schweppes Soda 320ml_N Lon -coke

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%
Lốc 6 Schweppes Soda 320ml_N -coke

Lốc 6 Schweppes Soda 320ml_N -coke

54,000 ₫
60,000 ₫
-10%
Thùng 24 Schweppes Soda 320ml_N -coke

Thùng 24 Schweppes Soda 320ml_N -coke

211,000 ₫
221,000 ₫
-5%
Sprite Chai 390ml Chai -coke

Sprite Chai 390ml Chai -coke

9,000 ₫
10,000 ₫
-10%

Đồ uống tăng lực

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster355ml -T5 Coke

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster355ml -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Paradise -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Paradise -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml -T5 Coke

44,000 ₫
58,000 ₫
-25%
Còn
31 : 46
phút
Combo 2 Nước Tăng Lực Monster 355ml (1) -T5 Coke

Combo 2 Nước Tăng Lực Monster 355ml (1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 (1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Ultra 355 (1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Paradise(1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Paradise(1) -T5 Coke

58,000 ₫
Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml(1) -T5 Coke

Combo 2 Nước TL Monster Mango355ml(1) -T5 Coke

58,000 ₫
Nước Tăng Lực Monster355ml Lon -coke

Nước Tăng Lực Monster355ml Lon -coke

27,000 ₫
29,000 ₫
-7%
Nước TL Monster Mango355ml Lon -coke

Nước TL Monster Mango355ml Lon -coke

27,000 ₫
29,000 ₫
-7%
Nước TL Monster Paradise Lon -coke

Nước TL Monster Paradise Lon -coke

27,000 ₫
29,000 ₫
-7%
Nước TL Monster Ultra 355 Lon -coke

Nước TL Monster Ultra 355 Lon -coke

27,000 ₫
29,000 ₫
-7%

Đồ uống bổ sung

Lốc 6 NUVĐ Aquarius 390ml -coke

Lốc 6 NUVĐ Aquarius 390ml -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
Lốc 6 NUVD Aquarius Zero Pet 390 -coke

Lốc 6 NUVD Aquarius Zero Pet 390 -coke

66,000 ₫
72,000 ₫
-9%
NUVĐ Aquarius 390ml Chai -coke

NUVĐ Aquarius 390ml Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%
NUVD Aquarius Zero Pet 390 Chai -coke

NUVD Aquarius Zero Pet 390 Chai -coke

11,000 ₫
12,000 ₫
-9%